Epäsymmetrian kauneus Beauty of asymmetry

18.08.2021

Note! Please, scroll down to find the text in English.

Tämä blogikokonaisuus on oma matkani pois symmetriasta kohti epäsymmetrian kauneutta ja vapautta. Samalla ihmettelen esineiden maailmaa ja sen olemusta. Mihin tarpeeseen esine tehdään? Onko aina keksittävä uusi pyörä? Eikö joku olemassa oleva käy? Onko tärkeämpää löytää ratkaisu yhdistelemällä jo olevia juttuja vai saada oma nimikkopyörä historiaan?

Teen matkaani tutkien materiaalien ominaisuuksia, työstöä, kestävyyttä, uudelleen käyttöä, tuunausta ja erityisesti millainen vaikutus niillä on minuun ja ympäristöön. Onneksi tiedonvälityksen valtatie on täynnä hyviä ideoita ja vinkkejä, joita voi soveltaa - ja jos ei, niin sitten pitää itse punnertaa kohti yrityksen ja erehdyksen hetteikköä.

Lasi, metalli, puu

Kaikki nämä materiaalit voi nähdä läpikuultavan ohuena taipuvan itsensä ympäri valon leikkiessä materiaalin yksityiskohdissa. Tai ne voivat muodostaa säitä ja vuosisatoja kestävän, läpipääsemättömän muurin, jonka olemassaolo ohittaa ihmisen kyvyn muistaa.

Nämä "helmet" olen tehnyt Murano-lasista lamppulasitekniikalla. 

I made these "pearls" from Murano-glass using traditional lampwork glass technique.

This blog is my own journey away from symmetry towards the beauty and freedom of asymmetry. On my way I will study the world of objects and they essence. What is the purpose of the particular object? Do you always have to invent a new wheel? Wouldn't some existing one do the job? Is it more important to find a solution using existing stuff or get a wheel named by you?

I will travel studying the properties of materials, handling, durability, reuse, tuning and especially what kind of interaction it has on me and my surroundings. Fortunately, the digital highway of information is full of good ideas and tips that can be applied. And if not, I can always push myself on to new field of trials and error.

Glass, metal and wood

All these materials can be seen translucently thin bending around themselves as light plays on the details of the material. Or they can form a weather and centuries-long, impenetrable barrier whose existance overrides human memory.